DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

 

Ne bucurăm de interesul manifestat pentru firma noastră. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este compania MIDOCAR S.R.L.. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, MIDOCAR S.R.L respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății MIDOCAR S.R.L, în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.midocar.ro, împreună cu toate subdomeniile si extensiile de domeniu aferente acestei platforme, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru, iar MIDOCAR S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

[1.] Securitatea datelor

[1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, MIDOCAR S.R.L a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date, în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica într-un interval de 72 de ore.

[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor

[2.1] Va punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are, totuși, loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date, odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

[3.] Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastră
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele [5.] și [6.]).

[3.2.] Datele colectate de noi
Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul [7.] și www.midocar.ro/cookiespolicy/

[4.] Parteneri

MIDOCAR S.R.L nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, și anume diverse agenții de marketing si societăți de sondare a opiniei, în scopurile menționate în prezenta politică, inclusiv companii care asigură servicii pentru menținerea site-ului, precum Porsche Informatik GmbH, cu sediul în 5020 Salzburg, Porsche Austria GmbH & Co OG, cu sediul în 5020 Salzburg, Vivid Planet Software GmbH cu sediul în 5302 Henndorf am Wallersee, care acționează pe baza instucțiunilor primite de la MIDOCAR S.R.L.
Partenerii de mai sus sunt contractați de Porsche Romania S.R.L.. (în calitate de furnizor al  MIDOCAR S.R.L. pentru prestarea serviciilor specifice în folosul MIDOCAR S.R.L.).
Partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră, conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

 [5] Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.
Formular de contact general

*Câmpuri de date exacte: Text solicitare, marcă, model autovehicul, număr de înmatriculare, kilometraj, număr șasiu, data primei înmatriculări, persoană de contact la firmă, formulă de adresare, funcție, prenume, nume de familie, firma, strada, cod poștal, localitatea, țara, telefon, disponibilitate (de la/până la), fax, e-mail, formă de contact, serviciu ales (reparație accident/reparație/service), data dorită (data/ora), tip client (client vechi/client nou).

Drive test

*Câmpuri de date exacte: Model autovehicul, data dorită, interes cumpărare, formă de contact, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, cod poștal, telefon, e-mail.

Autovehicule noi disponibile imediat (SVN)

*Câmpuri de date exacte: Interes Drive test, schimbare vehicul nou, formă de contact, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, telefon, disponibilitate (de la/până la), e-mail.

Web Car Configurator (CC)

Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea fi contactat pentru a vă ghida în continuare în configurarea autovehiculului dorit.

*Câmpuri de date exacte: Interes Drive test, schimbare vehicul nou, formă de contact, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, telefon, disponibilitate (de la/până la), e-mail.

Listă reamintire

*Câmpuri de date exacte: Nume utilizator, e-mail, parolă, formulă de adresare, funcție, nume.

Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea salva configurațiile dvs. în carLOG pentru o accesare ulterioară.

Rezervare Service Online (SBO)

*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, funcție, prenume, nume, e-mail
** Câmpuri de date exacte: Reparație și întreținere, pachete de fidelitate, oferte și promoții, problemă personală reparație, presare autovehicul și termen ales, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, telefon, e-mail, strada, cod poștal, localitatea, țara, marca, model autovehicul, număr șasiu, număr de înmatriculare, data primei înmatriculări

[6] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

 MIDOCAR S.R.L. prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
Solicitare autovehicul utilizat  

pe pagina web, într-un tabel de caracteristici ale clientului, acesta fiind transmis unor dealeri selectați în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite clienților.

Consecințele refuzului: în situația în care nu sunteți de acord cu aceasta prelucrare, nu vom primi date despre dumneavoastra și nu vă vom putea oferi detalii despre autovehicul dorit.

*Câmpuri de date exacte: Text solicitare, marcă, model autovehicul, număr de înmatriculare, kilometraj, număr șasiu, data primei înmatriculări, persoană de contact la firmă, formulă de adresare, funcție, prenume, nume de familie, firma, strada, cod poștal, localitatea, țara, telefon, disponibilitate (de la/până la), fax, e-mail, formă de contact, serviciu ales (reparație accident/reparație/service), data dorită (data/ora), tip client (client vechi/client nou) 
Înscrierea la newsletter

e-mail către protectiadatelor@midocar.ro, cu Subject “dezabonare”.

Consecinele refuzului: În situația în care nu sunteți de acord cu această prelucrare, nu veți fi la curent cu noutățile, ofertele și evenimentele organizate de companie.

*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, prenume, nume, e-mail, locație aleasă

Comandă catalog

*Câmpuri de date exacte: Mode autovehicul, sex, funcție, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, dealer, telefon, disponibilitate (de la/până la), fax, e-mail

 [7.] Cookies și Social Plug-ins

[7.1] Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web, cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat odată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

[7.2] Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați www.midocar.ro/_media/politica_cookies.pdf

[8.] Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

[8.1] Dreptul la informații
Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

[8.2] Dreptul la corectare
În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.
În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

[8.3] Dreptul la ștergere
Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

[8.4] Dreptul la limitarea procesării
Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

[8.5] Dreptul la transmiterea datelor
Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

[8.6] Dreptul la contestare
În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

[8.7] Dreptul la reclamație
Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Romane pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.
Aceste drepturi pot fi exercitate direct, față de MIDOCAR S.R.L, printr-o notificare la adresa de e-mail protectiadatelor@midocar.ro.

 

[9.] Date de contact


Responsabil: MIDOCAR S.R.L
Adresa: Şos. Odăi, nr. 219-225, Sector 1, Bucureşti.
E-mail: protectiadatelor@midocar.ro